Обласна виставка "Освіта Запорізького краю 2015"

Дещо про веб-квест


У своїй практиці я використовую блог як платформу по впровадженню веб-квесту (веб-квест (webquest) у педагогіці - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету). Технологія web-квест дозволяє повною мірою реалізувати наочність, мультимедійність та інтерактивність навчання.
Наочність включає в себе різні види демонстрацій, презентацій, відео, показ графічного матеріалу в будь-якій кількості. Мультимедійність додає до традиційних методів навчання використання звукових, відео-, анімаційних ефектів. Інтерактивність об'єднує все вищеперелічене і дозволяє впливати на віртуальні об'єкти інформаційного середовища, допомагає впроваджувати елементи особистісно орієнтованого навчання, надає можливість учням повніше розкривати свої здібності.
   Використання даної технології в процесі навчання дає можливість підвищити зацікавленість учнів у вивченні навчальної дисципліни; використовувати різні види інформації для сприйняття (текстова, графічна, відео та звукова);наочно представляти різноманітні ситуаційні задачі; виховувати інформаційну культуру учнів. Зараз це одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі, впровадження якої у навчально-виховний процес потребує від учителя вмінь володіти технологією WEB 2.0.

Немає коментарів:

Дописати коментар