Обласна виставка "Освіта Запорізького краю 2015"

До уроку української мови


План—конспект
уроку з української мови, 
проведеного у 6-Б класі на тему:
      Карти знань (англ. Mind map) - спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Карти знань допомагають колективно чи індивідуально створювати схеми (карти). При вивченні нового матеріалу теоретичного або практичного змісту схема відіграє роль опори знань. Наприкінці теми такі схеми застосовуються з метою узагальнення, рефлексії, наочності подачі основного матеріалу теми. Карти знань можна ефективно використовувати, як на уроках української мови  так і на уроках української літератури.
 Приклад карти знань з теми "Фонетика"

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ
(ВУЛИЦІ, МІСТА) НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ ( з використанням геосрвісів)
Мета:  удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усві¬домлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мов¬ний аналіз художнього тексту з елементами опису міс¬цевості, сприймати письмовий текст, розуміти його, письмово створювати власні твори-описи місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень.
                                       ПАМ'ЯТКА
        Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі
1. Вдало дібрати фактичний матеріал (виділіть об'єкти, що скла¬дають основу опису місцевості) і підготувати план майбутньо¬го твору.
2. Дібрати яскравий заголовок, що виражав би основну думку ви-словлювання.
3. Дотримуватися вимог художнього стилю (доречно використову¬вати художні засоби — епітети, метафори, порівняння — задля увиразнення мовлення).
4. Використовувати слова і словосполучення на позначення місця розташування об'єктів опису місцевості, як-от: прямо перед нами, неподалік, поруч, у центрі, у далині, трохи далі та ін.
5. Передати власне ставлення до місцевості, що описується (захо¬плення, замилування, здивування тощо).
Клас розділено на шість груп.
Історики – шукають інформацію і пишуть вступ про історію будівництва міста.
Кореспонденти 1 гр. – відвідують місцевість за поданими координатами, складають опис, надсилають фото звіт.
Координати: 47°29′59.8″N 34°39′22.7″E (http://wikimapia.org/#lang=en&lat=47.499954&lon=34.656316&z=18&m=b)

Кореспонденти 2 гр. – відвідують місцевість за поданими координатами, складають опис, надсилають фото звіт.
Координати: 47°30′24.6″N 34°40′22.3″E (http://wikimapia.org/#lang=en&lat=47.506838&lon=34.672852&z=16&m=b)
Кореспонденти 3 гр. – відвідують місцевість за поданими координатами, складають опис, надсилають фото звіт.
Координати: 47°29′27″N 34°39′43.1″E (http://wikimapia.org/#lang=en&lat=47.490833&lon=34.661973&z=17&m=b)
Кореспонденти 4 гр. – відвідують місцевість за поданими координатами, складають опис, надсилають фото звіт.
Координати: 47°29′49″N 34°39′11.9″E (http://wikimapia.org/#lang=en&lat=47.496937&lon=34.653293&z=17&m=b)
Редактори – редагують складений твір та надають на оцінювання.Немає коментарів:

Дописати коментар